Course Information

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)

<div class="itemWrapper newsouter H-400 tH-400" style="width: 100%; display: inline-block;"><div class="news-item-wrp Dfx flxWrp tH-400"><div class="news-item Dfx flxWrp Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 Mt-0 Mr-0 Mb-0 Ml-0 tMt-0 tMr-0 tMb-0 tMl-0 tPt-5 tPr-5 tPb-5 tPl-5 mMt-0 mMr-0 mMb-0 mMl-0 mPt-5 mPr-5 mPb-5 mPl-5" style="width: 100%; background-color: rgba(255, 255, 255, 0); border-style: none; border-width: 0px; border-color: rgba(221, 221, 221, 0.73); border-radius: 5px; align-self: stretch;"><div class="news-cont1 Dfx flxWrp news-cont sfCol_100 TxAl-c Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 MbN-200 Mt-0 tMt-0 tMbN-195 mMt-0 mMbN-200" style="border-radius: 5px;"><div class="news-img-wrp com-ele TxAl-c Dib fit-image sfCol_100 Mt-0 mMb-10 ofH Mb-0 tMb-0 tH-394 mH-330 H-400" data-title="Image" style="display: block; border-radius: 5px;"><a href="##postLink##" tabindex="0"><img style="width: 100%;" src="##postImg##" class="PosR tH-394 mH-330 H-400"></a></div></div><div class="news-cont2 Dfx flxWrp news-cont sfCol_100 Ml-0 zi-1 MtN-200 Pr-35 Pb-35 Pl-35 Pt-100 Mb-0 TxAl-c tMr-0 tMl-0 tPt-25 tPr-25 tPb-25 tPl-25 tMb-0 tMtN-200 mMr-0 mMb-0 mMl-0 mPt-15 mPr-15 mPl-15 mPb-25 mMtN-140" style="background-color: rgba(0, 0, 0, 0.447); border-radius: 5px;"><div data-title="Category" class="news-cat-wrp com-ele sfCol_100 Mb-0 TxAl-c tMr-0 tMl-0 tMb-0 mMr-0 mMb-0 mMl-0 mMt-160 tMt-185 Mt-95"><span class="news-cat Dib ff-opensans txU f-weight-600 Fs-14 Pt-5 Pb-5 tPt-5 tPb-5 mPt-5 mPb-5 Pl-15 Pr-15 tFs-12 tPl-15 tPr-15 tMb-5 tMt-5 mPr-10 mPl-10 mFs-12 mLh-18 tLh-17 Lh-17" style="color: rgb(255, 255, 255); border-style: solid; border-width: 0px; background-color: rgb(13, 71, 161); border-radius: 200px;">##postCat##</span></div><div data-title="Title" class="news-tit-wrp com-ele sfCol_100 Mb-15 Mt-10 TxAl-c tMb-10" style="border-style: dashed; border-width: 0px 0px 1px; border-color: rgba(250, 250, 250, 0.44);"><a href="##postLink##" style="text-decoration: none; color: rgb(250, 250, 250);" class="news-tit Dib mFs-19 mMb-10 Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 mLh-27 mMt-10 ff-opensans Fs-35 f-weight-600 tMb-0 tFs-24 tLh-40 Mb-10 Lh-40 hovered" tabindex="0" data-hovereffect="{&quot;bg&quot;:&quot;rgba(204, 204, 204, 0)&quot;,&quot;font&quot;:&quot;rgba(204, 204, 204,1)&quot;,&quot;box&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;off&quot;,&quot;hl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;vl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;br&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;c&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;i&quot;:&quot;false&quot;},&quot;border&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;none&quot;,&quot;top&quot;:&quot;0&quot;,&quot;right&quot;:&quot;0&quot;,&quot;bottom&quot;:&quot;0&quot;,&quot;left&quot;:&quot;0&quot;,&quot;tc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;rc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;bc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;lc&quot;:&quot;#000&quot;},&quot;zoom&quot;:&quot;10&quot;,&quot;delay&quot;:0}">##postTitle##</a></div><div data-title="Author" class="news-auth-wrp com-ele Dib Mr-15">##postAuth##</div><div data-title="Date" class="news-date-wrp com-ele Dfx TxAl-m tMb-45"><span class="date-icon fa fa-calendar Dib Fs-13 tFs-13 mFs-13 Lh-15 Mr-5 f-weight-400" style="color: rgb(255, 255, 255);"></span><span class="news-date Fs-12 Lh-27 mPl-5 tPl-5 ff-poppins f-weight-400" style="color: rgb(255, 255, 255);">##postDate##</span></div></div><div class="news-cont3 Dfx flxWrp news-cont sfCol_100 TxAl-l mPb-15 Pr-0 Pb-0 Pl-0 Pt-0 tPt-0 tPr-0 tPb-0 tPl-0 mPl-0 mPr-0 mPt-0"><div data-title="Summary" class="news-sum-wrp com-ele sfCol_100 Mb-15 Dn"><pre class="news-sum Dib ff-opensans f-weight-300 Fs-17 Lh-28 mLh-31 mFs-16 tFs-17 tLh-34" style="color: rgb(40, 40, 40);">##postSum##</pre></div><div data-title="Detail Button" class="news-btn-wrp com-ele sfCol_100 TxAl-r Dn"><a class="news-btn Dib ff-opensans txU f-weight-600 Fs-12 Lh-14 tLh-24 tFs-14 mFs-13 mLh-21 Pl-5 Pr-5 Pb-5 Pt-5 tPl-5 tPr-5 hovered mPl-5 mPr-5 " style="text-decoration: none; border-radius: 0px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0); color: rgb(0, 138, 255); box-shadow: none; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: rgb(0, 138, 255);" href="##postLink##" data-hovereffect="{&quot;bg&quot;:&quot;rgba(0, 138, 255,1)&quot;,&quot;font&quot;:&quot;rgba(255, 255, 255,1)&quot;,&quot;box&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;on&quot;,&quot;hl&quot;:&quot;0px &quot;,&quot;vl&quot;:&quot;0px &quot;,&quot;br&quot;:&quot;0px &quot;,&quot;c&quot;:&quot;#000 &quot;,&quot;i&quot;:&quot;&quot;},&quot;border&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;none&quot;,&quot;top&quot;:&quot;0&quot;,&quot;right&quot;:&quot;0&quot;,&quot;bottom&quot;:&quot;0&quot;,&quot;left&quot;:&quot;0&quot;,&quot;tc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;rc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;bc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;lc&quot;:&quot;#000&quot;},&quot;zoom&quot;:10,&quot;delay&quot;:0}" hovered-mousein="out" tabindex="0">Read More</a></div></div></div></div></div>
<div class="news-auth Dib Fs-14 tMr-10 mMr-15"><a class="news-auth-link Dfx TxAl-m" href="##postAuthLink##" tabindex="0" data-user="##user##"><div class="auth-imgIcn-wrap Dib Mr-10 tMl-0 tMr-10 mMr-10 Dn"><img class="news-auth-img W-30 mW-28 PosR" src="##postAuthImg##"></div><span class="news-auth-name Dib Lh-27 Fs-12 ff-poppins f-weight-500" style="color: rgb(255, 255, 255);">##postAuthName##</span></a></div>

Sorry news not found!

Post not found!
<div class="news-item-wrp Dfx flxWrp sfCol_50 msfCol_50 tsfCol_25"><div class="news-item Dfx flxWrp Pl--5 Pl--10 tMt-0 tMr-0 tMb-0 tMl-0 Mt-0 Ml-0 Mr-10 Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 Mb-10 tPt-5 tPr-5 tPb-5 tPl-5 mMt-0 mMr-0 mMb-0 mMl-0 mPt-5 mPr-5 mPb-5 mPl-5" style="width: 100%; background-color: rgb(255, 255, 255); border-radius: 0px; border-style: none; border-width: 0px; border-color: rgba(221, 221, 221, 0.294); align-self: stretch;"><div class="news-cont1 Dfx flxWrp news-cont TxAl-c Pr-0 Pl-0 Ml-0 Pb-0 Pt-0 Mt-0 sfCol_100 Mb-0 tMr-0 tMb-0 tMl-0 tPt-0 tPr-0 tPb-0 tPl-0 tMt-0 mMt-0 mMr-0 mMb-0 mMl-0 mPt-0 mPb-0" style="border-radius: 5px;"><div class="news-img-wrp com-ele TxAl-c Dib fit-image ofH sfCol_100 H-195 tsfCol_100 tH-160 msfCol_100 mH-140" data-title="Image" style="display: block; border-radius: 5px;"><a href="##postLink##"><img style="width: 100%;" src="##postImg##" class="H-195 tH-160 mH-140"></a></div></div><div class="news-cont2 Dfx flxWrp news-cont TxAl-l tMr-0 sfCol_100 Mr-0 Mb-0 Ml-0 Pr-15 Pl-15 Pb-0 MtN-195 Pt-85 tMl-0 tMb-0 tPt-10 tPr-10 tPb-10 tPl-10 tMtN-160 mMr-0 mMl-0 mPb-0 mPl-10 mPr-10 mPt-5 mMtN-140 mMb-0" style="background-color: rgba(0, 0, 0, 0.44); border-radius: 5px;"><div data-title="Category" class="news-cat-wrp com-ele Dib Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 mMt-0 mMb-0 Mt-0 Mr-0 Mb-0 Ml-0 tMl-0 tMr-0 tPt-0 tPr-0 tPb-0 tPl-0 tMb-0 tMt-50 mMl-0 mMr-0 mPt-0 mPr-0 mPb-0 mPl-0"><span class="news-cat Dib Lh-24 txC LtrSpc-0 Fs-12 Pt-0 Pb-0 Mr-0 Mt-0 Pr-10 Pl-10 tLh-20 tFs-10 tMt-0 tMr-0 tMb-0 tMl-0 tPt-0 tPb-0 tPl-10 tPr-10 mPt-5 mPb-5 mPl-10 mPr-10 ff-opensans f-weight-600 mFs-11 mLh-15 mMr-0 mMt-45" style="color: rgb(246, 246, 248); background-color: rgb(13, 71, 161); border-radius: 200px;" data-hovereffect="{&quot;bg&quot;:&quot;rgba(204, 204, 204, 0)&quot;,&quot;font&quot;:&quot;rgba(200, 37, 32,1)&quot;,&quot;box&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;off&quot;,&quot;hl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;vl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;br&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;c&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;i&quot;:&quot;false&quot;},&quot;border&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;none&quot;,&quot;top&quot;:&quot;0&quot;,&quot;right&quot;:&quot;0&quot;,&quot;bottom&quot;:&quot;0&quot;,&quot;left&quot;:&quot;0&quot;,&quot;tc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;rc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;bc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;lc&quot;:&quot;#000&quot;},&quot;zoom&quot;:&quot;10&quot;,&quot;delay&quot;:0}">##postCat##</span></div><div data-title="Title" class="news-tit-wrp com-ele sfCol_100 Mt-0 mMt-0 TxAl-t TxAl-l Mb-10 tMt-0 tMr-0 tMb-0 tMl-0 mMb-0"><a href="##postLink##" style="text-decoration: none; color: rgb(246, 246, 248); background-color: rgba(0, 0, 0, 0); border-style: none; border-width: 0px; border-color: rgb(192, 192, 192); box-shadow: none;" class="news-tit Dib ff-poppins f-weight-500 Lh-25 Fs-16 Mt-0 hovered tMt-0 tMr-0 tMb-0 tMl-0 tFs-12 tLh-20 mMb-0 mMt-0 mFs-13 mLh-18" data-hovereffect="{&quot;bg&quot;:&quot;rgba(204, 204, 204, 0)&quot;,&quot;font&quot;:&quot;rgba(192, 192, 192,1)&quot;,&quot;box&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;off&quot;,&quot;hl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;vl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;br&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;c&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;i&quot;:&quot;false&quot;},&quot;border&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;none&quot;,&quot;top&quot;:&quot;0&quot;,&quot;right&quot;:&quot;0&quot;,&quot;bottom&quot;:&quot;0&quot;,&quot;left&quot;:&quot;0&quot;,&quot;tc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;rc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;bc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;lc&quot;:&quot;#000&quot;},&quot;zoom&quot;:&quot;10&quot;,&quot;delay&quot;:0}" hovered-mousein="out">##postTitle##</a></div><div data-title="Author" class="news-auth-wrp com-ele Dib Dn tMr-10 mMr-10 Mr-15">##postAuth##</div><div data-title="Date" class="news-date-wrp com-ele Dfx TxAl-m tMtN-5 mMtN-5 tMb-5 mMb-5 Mb-0 tPt-5 mPt-5 Pt-0 MtN-10 Dn"><span class="date-icon fa fa-calendar Dib mFs-13 Lh-15 f-weight-500 Fs-12 tMr-0 mMr-0 Mr-10 Dn tFs-12 tLh-22" style="color: rgb(204, 204, 204);"></span><span class="news-date Lh-30 mPl-5 tPl-5 ff-poppins f-weight-300 mFs-14 Fs-13 tLh-22 tFs-12" style="color: rgb(227, 227, 227);">##postDate##</span></div></div><div class="news-cont3 Dfx flxWrp news-cont sfCol_100 TxAl-l Mt-0 Mr-0 Mb-0 Ml-0 Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 tMt-0 tMr-0 tMb-0 tMl-0 tPt-0 tPr-0 tPb-0 tPl-0 mPt-0 mPr-0 mPb-0 mPl-0 mMt-0 mMr-0 mMb-0 mMl-0"><div data-title="Summary" class="news-sum-wrp com-ele sfCol_100 Mb-15 Dn"><pre class="news-sum Dib ff-opensans f-weight-300 Fs-17 Lh-28 mLh-31 mFs-16 tFs-17 tLh-34" style="color: rgb(40, 40, 40);">##postSum##</pre></div><div data-title="Detail Button" class="news-btn-wrp com-ele sfCol_100 TxAl-r Dn"><a class="news-btn Dib txU Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 Fs-12 Lh-14 tLh-24 tFs-14 mFs-13 mLh-21 ff-poppins f-weight-500" style="text-decoration: none; border-radius: 5px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0); color: rgb(255, 36, 0);" href="##postLink##">Read More</a></div></div></div></div>
<div class="news-auth Dib Fs-14 tMr-10 mMr-15"><a class="news-auth-link Dfx TxAl-m" href="##postAuthLink##" data-user="##user##"><div class="auth-imgIcn-wrap Dib Mr-10 tMl-0 tMr-10 mMr-10 Dn"><img class="news-auth-img W-30 mW-28" src="##postAuthImg##"></div><span class="news-auth-name Dib ff-opensans f-weight-300 Fs-15 Lh-27 tFs-5" style="color: rgb(204, 204, 204);">##postAuthName##</span></a></div>

Sorry news not found!

<div class="news-item-wrp Dfx flxWrp msfCol_100 sfCol_100 tsfCol_100"><div class="news-item Dfx flxWrp tPt-0 tPr-0 tPb-0 tPl-0 Pl--5 Pl--10 Mt-0 Mb-0 Ml-0 Mr-0 tMt-0 tMb-0 tMl-0 mMt-0 mMr-0 mMb-0 mMl-0 Pt-15 Pb-15 Pl-15 Pr-0 tMr-10 mPt-15 mPr-15 mPb-15 mPl-15" style="width: 100%; background-color: rgb(255, 255, 255); border-radius: 0px; border-style: none; border-width: 0px; border-color: rgb(227, 227, 227); align-self: stretch;"><div class="news-cont1 Dfx flxWrp news-cont TxAl-c Pr-0 Pb-0 Pl-0 Pt-0 sfCol_100 Mt-0 Mr-0 Mb-0 Ml-0 tMb-0 tMl-0 tsfCol_100 tPt-0 mMt-0 mMr-0 mMb-0 mMl-0 mPt-0"><div class="news-img-wrp com-ele TxAl-c Dib fit-image sfCol_100 ofH H-300 tDb tH-210 tsfCol_100 mH-200" data-title="Image" style="display: block; border-radius: 5px;"><a href="##postLink##" class="ofH"><img style="width: 100%; background-color: rgba(0, 0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 238); box-shadow: none; border-style: none; border-width: 0px; border-color: rgb(0, 0, 0);" src="##postImg##" class="H-300 tH-210 mH-200" data-hovereffect="{&quot;bg&quot;:&quot;rgba(200, 37, 32,1)&quot;,&quot;font&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;box&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;off&quot;,&quot;hl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;vl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;br&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;c&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;i&quot;:&quot;false&quot;},&quot;border&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;none&quot;,&quot;top&quot;:&quot;0&quot;,&quot;right&quot;:&quot;0&quot;,&quot;bottom&quot;:&quot;0&quot;,&quot;left&quot;:&quot;0&quot;,&quot;tc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;rc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;bc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;lc&quot;:&quot;#000&quot;},&quot;zoom&quot;:10,&quot;delay&quot;:0}" hovered-mousein="out"></a></div></div><div class="news-cont2 Dfx flxWrp news-cont sfCol_100 TxAl-l tMt-0 tMr-0 tMb-0 tMl-0 mMt-0 mMr-0 mMb-0 mMl-0 Mt-0 Mr-0 Mb-0 Ml-0 Pl-0 Pr-0 Pb-0 Pt-0 tPt-0 tPr-0 tPb-0 tPl-0 mPt-0 mPr-0 mPb-0 mPl-0" style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><div data-title="Category" class="news-cat-wrp com-ele sfCol_100 mPl-0 MtN-200 Mb-0 tMb-0 tMtN-175 mMr-0 mMtN-180 mMb-0 mMl-0"><span class="news-cat Dib mPt-5 mPb-5 ff-poppins tFs-13 mFs-13 f-weight-600 txC LtrSpc-0 Fs-12 Lh-15 Mr-0 Mb-0 tPl-15 tPr-15 tPb-5 tPt-5 mMt-0 mPl-15 mPr-15 MtN-75 Pl-15 Pr-15 Pt-5 Pb-5 Ml-15 tMb-0 tMl-15 tMtN-10 mMl-15" style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(13, 71, 161); border-radius: 200px; border-style: none; border-width: 0px;">##postCat##</span></div><div data-title="Title" class="news-tit-wrp com-ele sfCol_100 Mt-5 Mb-5 mMb-5 tMb-5"><a href="##postLink##" style="text-decoration: none; color: rgb(50, 50, 50); background-color: rgba(0, 0, 0, 0); border-style: none; border-width: 0px; border-color: rgb(200, 37, 32); box-shadow: none;" class="news-tit Dib ff-poppins f-weight-500 Fs-20 Lh-30 hovered tMb-0 tFs-16 tLh-26 mMt-5 mMb-0 mFs-16 mLh-24 tMt-5 Mt-10 tPb-5" data-hovereffect="{&quot;bg&quot;:&quot;rgba(204, 204, 204, 0)&quot;,&quot;font&quot;:&quot;rgba(200, 37, 32,1)&quot;,&quot;box&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;off&quot;,&quot;hl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;vl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;br&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;c&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;i&quot;:&quot;false&quot;},&quot;border&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;none&quot;,&quot;top&quot;:&quot;0&quot;,&quot;right&quot;:&quot;0&quot;,&quot;bottom&quot;:&quot;0&quot;,&quot;left&quot;:&quot;0&quot;,&quot;tc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;rc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;bc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;lc&quot;:&quot;#000&quot;},&quot;zoom&quot;:&quot;10&quot;,&quot;delay&quot;:0}" hovered-mousein="out">##postTitle##</a></div><div data-title="Author" class="news-auth-wrp com-ele Dib Mr-15 Dn">##postAuth##</div><div data-title="Date" class="news-date-wrp com-ele Dfx TxAl-m tMtN-5 MtN-5 tMbN-5 MbN-10 mMt-0 mMr-0 mMb-0 mMl-0"><span class="date-icon fa fa-calendar Dib mFs-13 Lh-15 f-weight-500 Fs-12 Mr-10 mMr-10 tFs-12 tLh-14 tMr-5" style="color: rgb(97, 97, 97);"></span><span class="news-date Lh-30 mPl-5 tPl-5 ff-poppins Fs-13 f-weight-500 tLh-14 tFs-12 mFs-11 mLh-14" style="color: rgb(97, 97, 97);">##postDate##</span></div><div data-title="Summary" class="news-sum-wrp com-ele sfCol_100 Mb-5 mMb-0 tMb-0"><pre class="news-sum Dib Lh-28 ff-poppins Fs-14 f-weight-400 tFs-14 tLh-24 mMr-0 mMl-0 mPt-0 mPr-0 mPb-0 mPl-0 mMt-10 mMb-10 mFs-12 mLh-24" style="color: rgb(97, 97, 97);">##postSum##</pre></div></div><div class="news-cont3 Dfx flxWrp news-cont sfCol_100 TxAl-l Mr-0 Mb-0 Ml-0 Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 Mt-0 mMt-0 mMr-0 mMb-0 mMl-0 mPt-0 mPr-0 mPb-0 mPl-0 tMt-0 tMr-0 tMb-0 tMl-0 tPt-0 tPr-0 tPb-0 tPl-0"><div data-title="Detail Button" class="news-btn-wrp com-ele sfCol_100 TxAl-r Dn"><a class="news-btn Dib txU Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 Fs-12 Lh-14 tLh-24 tFs-14 mFs-13 mLh-21 ff-poppins f-weight-500" style="text-decoration: none; border-radius: 5px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0); color: rgb(255, 36, 0);" href="##postLink##">Read More</a></div></div></div></div>
<div class="news-auth Dib Fs-14 tMr-10 mMr-15"><a class="news-auth-link Dfx TxAl-m" href="##postAuthLink##" data-user="##user##"><div class="auth-imgIcn-wrap Dib Mr-10 tMl-0 tMr-10 mMr-10"><img class="news-auth-img W-30 mW-28" src="##postAuthImg##"></div><span class="news-auth-name Dib ff-opensans f-weight-300 Fs-15 Lh-27" style="color: rgb(204, 204, 204);">##postAuthName##</span></a></div>

Sorry news not found!

<div class="news-item-wrp Dfx flxWrp msfCol_100 sfCol_100 tsfCol_100"><div class="news-item Dfx flxWrp tPt-0 tPr-0 tPb-0 tPl-0 tMl-0 TxAl-t mMt-0 mMr-0 mMb-0 mMl-0 Pt-0 Pr-0 Pl-0 Ml-0 Mr-15 Mt-0 Mb-10 Pb-0 tMr-0 tMt-0 tMb-15 mPt-15 mPr-15 mPb-15 mPl-15" style="width: 100%; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.45); border-radius: 0px; border-color: rgb(221, 221, 221); border-style: none; border-width: 0px; align-self: stretch;"><div class="news-cont1 Dfx flxWrp news-cont Pt-0 Pb-0 Pl-0 TxAl-l tsfCol_20 msfCol_25 mPr-0 tPr-0 sfCol_25 Pr-10"><div data-title="Summary" class="news-sum-wrp com-ele sfCol_100 Mb-15 Dn"><pre class="news-sum Dib ff-opensans f-weight-300 mLh-31 mFs-16 tFs-17 Fs-15 Lh-24 tLh-27 tMb-5 mMb-15" style="color: rgb(40, 40, 40);">##postSum##</pre></div><div data-title="Detail Button" class="news-btn-wrp com-ele sfCol_100 TxAl-r Dn"><a class="news-btn Dib ff-opensans txU f-weight-600 Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 Fs-12 Lh-14 tLh-24 tFs-14 mFs-13 mLh-21" style="text-decoration: none; border-radius: 5px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0); color: rgb(255, 36, 0);" href="##postLink##">Read More</a></div><div class="news-img-wrp com-ele TxAl-c Dib fit-image ofH tsfCol_100 mH-78 H-75 sfCol_100 tH-65" data-title="Image" style="display: block; border-radius: 5px;"><a href="##postLink##"><img style="width: 100%;" src="##postImg##" class="mH-78 H-75 tH-65"></a></div></div><div class="news-cont2 Dfx flxWrp news-cont TxAl-l Ml-0 tPr-15 tPt-0 tPl-20 Pr--5 TxAl-t mTxAl-l mPt-0 tsfCol_80 msfCol_75 mMr-0 mMl-0 mPb-0 mPr-0 mPl-15 tPb-5 Pr-10 Pt-0 Pb-0 sfCol_75 Pl-5"><div data-title="Category" class="news-cat-wrp com-ele sfCol_100 Mt-5 Mb-10 Dn"><span class="news-cat Dib ff-opensans txU f-weight-600 Fs-14 Lh-21 tMt-5 tMb-5 Pl-5 Pr-5 tFs-12 tLh-12" style="background-color: rgb(31, 182, 255); color: rgb(255, 255, 255);">##postCat##</span></div><div data-title="Title" class="news-tit-wrp com-ele sfCol_100 Mt-5 mMt-5 mMb-5 Mb-0 tMt-0 tMb-0" style=" "><a href="##postLink##" style="text-decoration: none; color: rgb(49, 49, 49); background-color: rgba(0, 0, 0, 0); border-style: none; border-width: 0px; border-color: rgb(200, 37, 32); box-shadow: none;" class="news-tit Dib Lh-22 mMt-0 ff-poppins Fs-15 hovered tFs-12 tLh-22 tMb-0 mMb-0 mLh-24 f-weight-500 mFs-14" data-hovereffect="{&quot;bg&quot;:&quot;rgba(204, 204, 204, 0)&quot;,&quot;font&quot;:&quot;rgba(200, 37, 32,1)&quot;,&quot;box&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;off&quot;,&quot;hl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;vl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;br&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;c&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;i&quot;:&quot;false&quot;},&quot;border&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;none&quot;,&quot;top&quot;:&quot;0&quot;,&quot;right&quot;:&quot;0&quot;,&quot;bottom&quot;:&quot;0&quot;,&quot;left&quot;:&quot;0&quot;,&quot;tc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;rc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;bc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;lc&quot;:&quot;#000&quot;},&quot;zoom&quot;:&quot;10&quot;,&quot;delay&quot;:0}" hovered-mousein="out">##postTitle##</a></div><div data-title="Author" class="news-auth-wrp com-ele Mr-15 sfCol_100 tTxAl-l Dn">##postAuth##</div><div data-title="Date" class="news-date-wrp com-ele Dfx TxAl-t sfCol_100 TxAl-l tTxAl-l mTxAl-l mMt-0 tPt-0 tPb-0 tMt-0 tMr-0 tMb-0 tMl-0 tPl-0 tPr-0 Mt-5"><span class="date-icon fa fa-calendar Dib Fs-13 tFs-13 mFs-13 Lh-18 Mr-5 mLh-27 mMr-10 Dn tPt-0 tPr-0 tPb-0 tPl-0 tMt-0 tMr-0 tMb-0 tMl-0" style="color: rgb(204, 204, 204);"></span><span class="news-date Lh-18 tMt-0 tPt-5 mPl-5 tPl-5 ff-poppins f-weight-400 Fs-12 tLh-12 mLh-20 mFs-10 tFs-10" style="color: rgb(148, 148, 148);">##postDate##</span></div></div><div class="news-cont3 Dfx flxWrp news-cont sfCol_100 TxAl-l Pt-0 Pl-0 Pr-0 Pb-0 tPb-0 tPt-0 mPl-0 mPr-0 mPb-0 tPl-0 tPr-0 msfCol_100"></div></div></div>
<div class="news-auth Dib Fs-14 tMr-10 mMr-15"><a class="news-auth-link Dfx TxAl-m tTxAl-l" href="##postAuthLink##" data-user="##user##"><div class="auth-imgIcn-wrap Dib tMl-0 tMr-10 mMr-10 Mr-5 Dn"><img class="news-auth-img mW-28 W-21" src="##postAuthImg##" style="border-radius: 15px;"></div><span class="news-auth-name Dib ff-opensans f-weight-300 Lh-27 Fs-13 tFs-12 tLh-12" style="color: rgb(204, 204, 204);">##postAuthName##</span></a></div>

Sorry news not found!

<div class="news-item-wrp Dfx flxWrp msfCol_100 sfCol_100 tsfCol_100"><div class="news-item Dfx flxWrp tPt-0 tPr-0 tPb-0 tPl-0 Pl--5 Pl--10 Mt-0 Mb-0 Ml-0 Mr-0 tMt-0 tMb-0 tMl-0 mMt-0 mMr-0 mMb-0 mMl-0 Pt-15 Pb-15 Pl-15 Pr-0 tMr-10 mPt-15 mPr-15 mPb-15 mPl-15" style="width: 100%; background-color: rgb(255, 255, 255); border-radius: 0px; border-style: none; border-width: 0px; border-color: rgb(227, 227, 227); align-self: stretch;"><div class="news-cont1 Dfx flxWrp news-cont TxAl-c Pr-0 Pb-0 Pl-0 Pt-0 sfCol_100 Mt-0 Mr-0 Mb-0 Ml-0 tMb-0 tMl-0 tsfCol_100 tPt-0 mMt-0 mMr-0 mMb-0 mMl-0 mPt-0"><div class="news-img-wrp com-ele TxAl-c Dib fit-image sfCol_100 ofH H-300 tDb tH-210 tsfCol_100 mH-200" data-title="Image" style="display: block; border-radius: 5px;"><a href="##postLink##" class="ofH"><img style="width: 100%; background-color: rgba(0, 0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 238); box-shadow: none; border-style: none; border-width: 0px; border-color: rgb(0, 0, 0);" src="##postImg##" class="H-300 tH-210 mH-200" data-hovereffect="{&quot;bg&quot;:&quot;rgba(200, 37, 32,1)&quot;,&quot;font&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;box&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;off&quot;,&quot;hl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;vl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;br&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;c&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;i&quot;:&quot;false&quot;},&quot;border&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;none&quot;,&quot;top&quot;:&quot;0&quot;,&quot;right&quot;:&quot;0&quot;,&quot;bottom&quot;:&quot;0&quot;,&quot;left&quot;:&quot;0&quot;,&quot;tc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;rc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;bc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;lc&quot;:&quot;#000&quot;},&quot;zoom&quot;:10,&quot;delay&quot;:0}" hovered-mousein="out"></a></div></div><div class="news-cont2 Dfx flxWrp news-cont sfCol_100 TxAl-l tMt-0 tMr-0 tMb-0 tMl-0 mMt-0 mMr-0 mMb-0 mMl-0 Mt-0 Mr-0 Mb-0 Ml-0 Pl-0 Pr-0 Pb-0 Pt-0 tPt-0 tPr-0 tPb-0 tPl-0 mPt-0 mPr-0 mPb-0 mPl-0" style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><div data-title="Category" class="news-cat-wrp com-ele sfCol_100 mPl-0 MtN-200 Mb-0 tMb-0 tMtN-175 mMr-0 mMtN-180 mMb-0 mMl-0"><span class="news-cat Dib mPt-5 mPb-5 ff-poppins tFs-13 mFs-13 f-weight-600 txC LtrSpc-0 Fs-12 Lh-15 Mr-0 Mb-0 tPl-15 tPr-15 tPb-5 tPt-5 mMt-0 mPl-15 mPr-15 MtN-75 Pl-15 Pr-15 Pt-5 Pb-5 Ml-15 tMb-0 tMl-15 tMtN-10 mMl-15" style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(13, 71, 161); border-radius: 200px; border-style: none; border-width: 0px;">##postCat##</span></div><div data-title="Title" class="news-tit-wrp com-ele sfCol_100 Mt-5 Mb-5 mMb-5 tMb-5"><a href="##postLink##" style="text-decoration: none; color: rgb(50, 50, 50); background-color: rgba(0, 0, 0, 0); border-style: none; border-width: 0px; border-color: rgb(200, 37, 32); box-shadow: none;" class="news-tit Dib ff-poppins f-weight-500 Fs-20 Lh-30 hovered tMb-0 tFs-16 tLh-26 mMt-5 mMb-0 mFs-16 mLh-24 tMt-5 Mt-10 tPb-5" data-hovereffect="{&quot;bg&quot;:&quot;rgba(204, 204, 204, 0)&quot;,&quot;font&quot;:&quot;rgba(200, 37, 32,1)&quot;,&quot;box&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;off&quot;,&quot;hl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;vl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;br&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;c&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;i&quot;:&quot;false&quot;},&quot;border&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;none&quot;,&quot;top&quot;:&quot;0&quot;,&quot;right&quot;:&quot;0&quot;,&quot;bottom&quot;:&quot;0&quot;,&quot;left&quot;:&quot;0&quot;,&quot;tc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;rc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;bc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;lc&quot;:&quot;#000&quot;},&quot;zoom&quot;:&quot;10&quot;,&quot;delay&quot;:0}" hovered-mousein="out">##postTitle##</a></div><div data-title="Author" class="news-auth-wrp com-ele Dib Mr-15 Dn">##postAuth##</div><div data-title="Date" class="news-date-wrp com-ele Dfx TxAl-m tMtN-5 MtN-5 tMbN-5 MbN-10 mMt-0 mMr-0 mMb-0 mMl-0"><span class="date-icon fa fa-calendar Dib mFs-13 Lh-15 f-weight-500 Fs-12 Mr-10 mMr-10 tFs-12 tLh-14 tMr-5" style="color: rgb(97, 97, 97);"></span><span class="news-date Lh-30 mPl-5 tPl-5 ff-poppins Fs-13 f-weight-500 tLh-14 tFs-12 mFs-11 mLh-14" style="color: rgb(97, 97, 97);">##postDate##</span></div><div data-title="Summary" class="news-sum-wrp com-ele sfCol_100 Mb-5 mMb-0 tMb-0"><pre class="news-sum Dib Lh-28 ff-poppins Fs-14 f-weight-400 tFs-14 tLh-24 mMr-0 mMl-0 mPt-0 mPr-0 mPb-0 mPl-0 mMt-10 mMb-10 mFs-12 mLh-24" style="color: rgb(97, 97, 97);">##postSum##</pre></div></div><div class="news-cont3 Dfx flxWrp news-cont sfCol_100 TxAl-l Mr-0 Mb-0 Ml-0 Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 Mt-0 mMt-0 mMr-0 mMb-0 mMl-0 mPt-0 mPr-0 mPb-0 mPl-0 tMt-0 tMr-0 tMb-0 tMl-0 tPt-0 tPr-0 tPb-0 tPl-0"><div data-title="Detail Button" class="news-btn-wrp com-ele sfCol_100 TxAl-r Dn"><a class="news-btn Dib txU Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 Fs-12 Lh-14 tLh-24 tFs-14 mFs-13 mLh-21 ff-poppins f-weight-500" style="text-decoration: none; border-radius: 5px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0); color: rgb(255, 36, 0);" href="##postLink##">Read More</a></div></div></div></div>
<div class="news-auth Dib Fs-14 tMr-10 mMr-15"><a class="news-auth-link Dfx TxAl-m" href="##postAuthLink##" data-user="##user##"><div class="auth-imgIcn-wrap Dib Mr-10 tMl-0 tMr-10 mMr-10"><img class="news-auth-img W-30 mW-28" src="##postAuthImg##"></div><span class="news-auth-name Dib ff-opensans f-weight-300 Fs-15 Lh-27" style="color: rgb(204, 204, 204);">##postAuthName##</span></a></div>

Sorry news not found!

<div class="news-item-wrp Dfx flxWrp msfCol_100 sfCol_100 tsfCol_100"><div class="news-item Dfx flxWrp tPt-0 tPr-0 tPb-0 tPl-0 tMl-0 TxAl-t mMt-0 mMr-0 mMb-0 mMl-0 Pt-0 Pr-0 Pl-0 Ml-0 Mr-15 Mt-0 Mb-10 Pb-0 tMr-0 tMt-0 tMb-15 mPt-15 mPr-15 mPb-15 mPl-15" style="width: 100%; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.45); border-radius: 0px; border-color: rgb(221, 221, 221); border-style: none; border-width: 0px; align-self: stretch;"><div class="news-cont1 Dfx flxWrp news-cont Pt-0 Pb-0 Pl-0 TxAl-l tsfCol_20 msfCol_25 mPr-0 tPr-0 sfCol_25 Pr-10"><div data-title="Summary" class="news-sum-wrp com-ele sfCol_100 Mb-15 Dn"><pre class="news-sum Dib ff-opensans f-weight-300 mLh-31 mFs-16 tFs-17 Fs-15 Lh-24 tLh-27 tMb-5 mMb-15" style="color: rgb(40, 40, 40);">##postSum##</pre></div><div data-title="Detail Button" class="news-btn-wrp com-ele sfCol_100 TxAl-r Dn"><a class="news-btn Dib ff-opensans txU f-weight-600 Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 Fs-12 Lh-14 tLh-24 tFs-14 mFs-13 mLh-21" style="text-decoration: none; border-radius: 5px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0); color: rgb(255, 36, 0);" href="##postLink##">Read More</a></div><div class="news-img-wrp com-ele TxAl-c Dib fit-image ofH tsfCol_100 mH-78 H-75 sfCol_100 tH-65" data-title="Image" style="display: block; border-radius: 5px;"><a href="##postLink##"><img style="width: 100%;" src="##postImg##" class="mH-78 H-75 tH-65"></a></div></div><div class="news-cont2 Dfx flxWrp news-cont TxAl-l Ml-0 tPr-15 tPt-0 tPl-20 Pr--5 TxAl-t mTxAl-l mPt-0 tsfCol_80 msfCol_75 mMr-0 mMl-0 mPb-0 mPr-0 mPl-15 tPb-5 Pr-10 Pt-0 Pb-0 sfCol_75 Pl-5"><div data-title="Category" class="news-cat-wrp com-ele sfCol_100 Mt-5 Mb-10 Dn"><span class="news-cat Dib ff-opensans txU f-weight-600 Fs-14 Lh-21 tMt-5 tMb-5 Pl-5 Pr-5 tFs-12 tLh-12" style="background-color: rgb(31, 182, 255); color: rgb(255, 255, 255);">##postCat##</span></div><div data-title="Title" class="news-tit-wrp com-ele sfCol_100 Mt-5 mMt-5 mMb-5 Mb-0 tMt-0 tMb-0" style=" "><a href="##postLink##" style="text-decoration: none; color: rgb(49, 49, 49); background-color: rgba(0, 0, 0, 0); border-style: none; border-width: 0px; border-color: rgb(200, 37, 32); box-shadow: none;" class="news-tit Dib Lh-22 mMt-0 ff-poppins Fs-15 hovered tFs-12 tLh-22 tMb-0 mMb-0 mLh-24 f-weight-500 mFs-14" data-hovereffect="{&quot;bg&quot;:&quot;rgba(204, 204, 204, 0)&quot;,&quot;font&quot;:&quot;rgba(200, 37, 32,1)&quot;,&quot;box&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;off&quot;,&quot;hl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;vl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;br&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;c&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;i&quot;:&quot;false&quot;},&quot;border&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;none&quot;,&quot;top&quot;:&quot;0&quot;,&quot;right&quot;:&quot;0&quot;,&quot;bottom&quot;:&quot;0&quot;,&quot;left&quot;:&quot;0&quot;,&quot;tc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;rc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;bc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;lc&quot;:&quot;#000&quot;},&quot;zoom&quot;:&quot;10&quot;,&quot;delay&quot;:0}" hovered-mousein="out">##postTitle##</a></div><div data-title="Author" class="news-auth-wrp com-ele Mr-15 sfCol_100 tTxAl-l Dn">##postAuth##</div><div data-title="Date" class="news-date-wrp com-ele Dfx TxAl-t sfCol_100 TxAl-l tTxAl-l mTxAl-l mMt-0 tPt-0 tPb-0 tMt-0 tMr-0 tMb-0 tMl-0 tPl-0 tPr-0 Mt-5"><span class="date-icon fa fa-calendar Dib Fs-13 tFs-13 mFs-13 Lh-18 Mr-5 mLh-27 mMr-10 Dn tPt-0 tPr-0 tPb-0 tPl-0 tMt-0 tMr-0 tMb-0 tMl-0" style="color: rgb(204, 204, 204);"></span><span class="news-date Lh-18 tMt-0 tPt-5 mPl-5 tPl-5 ff-poppins f-weight-400 Fs-12 tLh-12 mLh-20 mFs-10 tFs-10" style="color: rgb(148, 148, 148);">##postDate##</span></div></div><div class="news-cont3 Dfx flxWrp news-cont sfCol_100 TxAl-l Pt-0 Pl-0 Pr-0 Pb-0 tPb-0 tPt-0 mPl-0 mPr-0 mPb-0 tPl-0 tPr-0 msfCol_100"></div></div></div>
<div class="news-auth Dib Fs-14 tMr-10 mMr-15"><a class="news-auth-link Dfx TxAl-m tTxAl-l" href="##postAuthLink##" data-user="##user##"><div class="auth-imgIcn-wrap Dib tMl-0 tMr-10 mMr-10 Mr-5 Dn"><img class="news-auth-img mW-28 W-21" src="##postAuthImg##" style="border-radius: 15px;"></div><span class="news-auth-name Dib ff-opensans f-weight-300 Lh-27 Fs-13 tFs-12 tLh-12" style="color: rgb(204, 204, 204);">##postAuthName##</span></a></div>

Sorry news not found!

<div class="news-item-wrp Dfx flxWrp msfCol_100 sfCol_50 tsfCol_50"><div class="news-item Dfx flxWrp Pl--5 Pl--10 Mt-0 Mb-0 Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 Ml-0 Mr-15 tPt-0 tPr-0 tPb-0 tPl-0 tMt-10 tMr-10 tMb-10 tMl-10 mPt-0 mPr-0 mPb-0 mPl-0 mMr-0 mMl-0 mMt-5 mMb-10" style="width: 100%; background-color: rgb(255, 255, 255); border-radius: 0px; border-style: none; border-width: 0px; border-color: rgb(227, 227, 227); align-self: stretch; box-shadow: rgb(220, 220, 220) 0px 1px 5px;"><div class="news-cont1 Dfx flxWrp news-cont TxAl-c Pr-0 Pb-0 Pl-0 Pt-0 sfCol_100 Mt-0 Mr-0 Mb-0 Ml-0 tMb-0 tMl-0 tsfCol_100 tPt-0 mMt-0 mMr-0 mMb-0 mMl-0 mPt-0"><div class="news-img-wrp com-ele TxAl-c Dib fit-image sfCol_100 ofH H-300 tDb tsfCol_100 mH-200 tH-220" data-title="Image" style="display: block;"><a href="##postLink##" class="ofH"><img style="width: 100%; background-color: rgba(0, 0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 238); box-shadow: none; border-style: none; border-width: 0px; border-color: rgb(0, 0, 0);" src="##postImg##" class="H-300 mH-200 tH-220" data-hovereffect="{&quot;bg&quot;:&quot;rgba(200, 37, 32,1)&quot;,&quot;font&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;box&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;off&quot;,&quot;hl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;vl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;br&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;c&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;i&quot;:&quot;false&quot;},&quot;border&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;none&quot;,&quot;top&quot;:&quot;0&quot;,&quot;right&quot;:&quot;0&quot;,&quot;bottom&quot;:&quot;0&quot;,&quot;left&quot;:&quot;0&quot;,&quot;tc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;rc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;bc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;lc&quot;:&quot;#000&quot;},&quot;zoom&quot;:10,&quot;delay&quot;:0}" hovered-mousein="out"></a></div></div><div class="news-cont2 Dfx flxWrp news-cont sfCol_100 TxAl-l Mt-0 Mr-0 Mb-0 Ml-0 tMt-0 tMr-0 tMb-0 tMl-0 mMt-0 mMr-0 mMb-0 mMl-0 Pr-25 Pl-25 Pt-0 Pb-0 tPt-15 tPr-15 tPb-15 tPl-15 mPt-15 mPr-15 mPb-15 mPl-15" style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><div data-title="Category" class="news-cat-wrp com-ele sfCol_100 Mb-5 mPl-0 MtN-200 tMtN-200 mMtN-200"><span class="news-cat Dib mPt-5 mPb-5 ff-poppins tFs-13 f-weight-600 txC LtrSpc-0 Fs-12 Lh-15 Pt-5 Pb-5 Mr-0 Mb-0 Ml-0 tMtN-25 tPl-15 tPr-15 tPb-5 tPt-5 mMt-0 mPl-15 mPr-15 Pl-15 Pr-15 MtN-75 tMb-0 mFs-10 mLh-13" style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(200, 37, 32); border-radius: 200px; border-style: none; border-width: 0px;">##postCat##</span></div><div data-title="Title" class="news-tit-wrp com-ele sfCol_100 Mt-5 Mb-5 mMb-5 tMb-5"><a href="##postLink##" style="text-decoration: none; color: rgb(50, 50, 50); background-color: rgba(0, 0, 0, 0); border-style: none; border-width: 0px; border-color: rgb(200, 37, 32); box-shadow: none;" class="news-tit Dib ff-poppins f-weight-500 Fs-20 Lh-30 hovered tMb-0 tFs-16 tLh-26 tPb-5 mMt-5 mMb-0 mFs-16 mLh-24" data-hovereffect="{&quot;bg&quot;:&quot;rgba(204, 204, 204, 0)&quot;,&quot;font&quot;:&quot;rgba(200, 37, 32,1)&quot;,&quot;box&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;off&quot;,&quot;hl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;vl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;br&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;c&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;i&quot;:&quot;false&quot;},&quot;border&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;none&quot;,&quot;top&quot;:&quot;0&quot;,&quot;right&quot;:&quot;0&quot;,&quot;bottom&quot;:&quot;0&quot;,&quot;left&quot;:&quot;0&quot;,&quot;tc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;rc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;bc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;lc&quot;:&quot;#000&quot;},&quot;zoom&quot;:&quot;10&quot;,&quot;delay&quot;:0}" hovered-mousein="out">##postTitle##</a></div><div data-title="Author" class="news-auth-wrp com-ele Dib Mr-15 Dn">##postAuth##</div><div data-title="Date" class="news-date-wrp com-ele Dfx TxAl-m tMtN-5 MtN-5 tMbN-5 MbN-10 mMt-0 mMr-0 mMb-0 mMl-0"><span class="date-icon fa fa-calendar Dib Lh-15 f-weight-500 Fs-12 Mr-10 tMr-10 tFs-12 tLh-14 mFs-10 mLh-12 mMr-0" style="color: rgb(97, 97, 97);"></span><span class="news-date Lh-30 mPl-5 tPl-5 ff-poppins Fs-13 f-weight-500 tLh-14 tFs-12 mFs-10 mLh-13" style="color: rgb(97, 97, 97);">##postDate##</span></div><div data-title="Summary" class="news-sum-wrp com-ele sfCol_100 tMb-10 Mb-5 mMb-0"><pre class="news-sum Dib Lh-28 ff-poppins Fs-14 f-weight-400 tFs-14 tLh-24 mMr-0 mMl-0 mPt-0 mPr-0 mPb-0 mPl-0 mMt-10 mMb-10 mFs-12 mLh-24" style="color: rgb(97, 97, 97);">##postSum##</pre></div></div><div class="news-cont3 Dfx flxWrp news-cont sfCol_100 TxAl-l Mr-0 Mb-0 Ml-0 Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 Mt-0 mMt-0 mMr-0 mMb-0 mMl-0 mPt-0 mPr-0 mPb-0 mPl-0 tMt-0 tMr-0 tMb-0 tMl-0 tPt-0 tPr-0 tPb-0 tPl-0"><div data-title="Detail Button" class="news-btn-wrp com-ele sfCol_100 TxAl-r Dn"><a class="news-btn Dib txU Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 Fs-12 Lh-14 tLh-24 tFs-14 mFs-13 mLh-21 ff-poppins f-weight-500" style="text-decoration: none; border-radius: 5px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0); color: rgb(255, 36, 0);" href="##postLink##">Read More</a></div></div></div></div>
<div class="news-auth Dib Fs-14 tMr-10 mMr-15"><a class="news-auth-link Dfx TxAl-m" href="##postAuthLink##" data-user="##user##"><div class="auth-imgIcn-wrap Dib Mr-10 tMl-0 tMr-10 mMr-10"><img class="news-auth-img W-30 mW-28" src="##postAuthImg##"></div><span class="news-auth-name Dib ff-opensans f-weight-300 Fs-15 Lh-27" style="color: rgb(204, 204, 204);">##postAuthName##</span></a></div>

Hot

Sorry news not found!

<div class="news-item-wrp Dfx flxWrp msfCol_100 tsfCol_50 sfCol_50"><div class="news-item Dfx flxWrp tPt-0 tPr-0 tPb-0 tPl-0 TxAl-t Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 Mt-0 Ml-0 Mb-10 Mr-15 tMt-10 tMr-10 tMb-10 tMl-10 mMr-0 mMb-0 mMl-0 mMt-0 mPt-15 mPr-15 mPb-15 mPl-15" style="width: 100%; background-color: rgb(255, 255, 255); border-radius: 0px; border-color: rgba(221, 221, 221, 0.294); border-style: none; border-width: 0px; align-self: stretch;"><div class="news-cont1 Dfx flxWrp news-cont Pt-0 Pb-0 Pl-0 TxAl-l sfCol_30 msfCol_25 Pr-20 mPr-0 tPr-0 tsfCol_25"><div data-title="Summary" class="news-sum-wrp com-ele sfCol_100 Mb-15 Dn"><pre class="news-sum Dib ff-opensans f-weight-300 mLh-31 mFs-16 tFs-17 Fs-15 Lh-24 tLh-27 tMb-5 mMb-15" style="color: rgb(40, 40, 40);">##postSum##</pre></div><div data-title="Detail Button" class="news-btn-wrp com-ele sfCol_100 TxAl-r Dn"><a class="news-btn Dib ff-opensans txU f-weight-600 Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 Fs-12 Lh-14 tLh-24 tFs-14 mFs-13 mLh-21" style="text-decoration: none; border-radius: 5px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0); color: rgb(255, 36, 0);" href="##postLink##">Read More</a></div><div class="news-img-wrp com-ele TxAl-c Dib fit-image ofH sfCol_100 tsfCol_100 H-95 tH-80 mH-72" data-title="Image" style="display: block; border-radius: 4px;"><a href="##postLink##"><img style="width: 100%;" src="##postImg##" class="H-95 tH-80 mH-72"></a></div></div><div class="news-cont2 Dfx flxWrp news-cont TxAl-l Ml-0 tPr-15 tPt-0 tPl-20 Pr--5 sfCol_70 TxAl-t mTxAl-l msfCol_75 mMr-0 mMl-0 tPb-5 Pt-10 Pr-10 Pb-10 Pl-0 tsfCol_75 mPt-0 mPr-0 mPb-0 mPl-15"><div data-title="Category" class="news-cat-wrp com-ele sfCol_100 Mt-5 Mb-10 Dn"><span class="news-cat Dib ff-opensans txU f-weight-600 Fs-14 Lh-21 tMt-5 tMb-5 Pl-5 Pr-5 tFs-12 tLh-12" style="background-color: rgb(31, 182, 255); color: rgb(255, 255, 255);">##postCat##</span></div><div data-title="Title" class="news-tit-wrp com-ele sfCol_100 Mt-5 Mb-0 tMt-0 tMb-0 mMt-0 mMb-0" style=" "><a href="##postLink##" style="text-decoration: none; color: rgb(49, 49, 49); background-color: rgba(0, 0, 0, 0); border-style: none; border-width: 0px; border-color: rgb(200, 37, 32); box-shadow: none;" class="news-tit Dib Lh-22 mMt-0 ff-poppins Fs-15 hovered tFs-12 tLh-22 tMb-0 mMb-0 mLh-24 f-weight-500 mFs-14" data-hovereffect="{&quot;bg&quot;:&quot;rgba(204, 204, 204, 0)&quot;,&quot;font&quot;:&quot;rgba(200, 37, 32,1)&quot;,&quot;box&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;off&quot;,&quot;hl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;vl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;br&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;c&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;i&quot;:&quot;false&quot;},&quot;border&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;none&quot;,&quot;top&quot;:&quot;0&quot;,&quot;right&quot;:&quot;0&quot;,&quot;bottom&quot;:&quot;0&quot;,&quot;left&quot;:&quot;0&quot;,&quot;tc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;rc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;bc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;lc&quot;:&quot;#000&quot;},&quot;zoom&quot;:&quot;10&quot;,&quot;delay&quot;:0}" hovered-mousein="out">##postTitle##</a></div><div data-title="Author" class="news-auth-wrp com-ele Mr-15 sfCol_100 tTxAl-l Dn">##postAuth##</div><div data-title="Date" class="news-date-wrp com-ele Dfx TxAl-t sfCol_100 TxAl-l tTxAl-l mTxAl-l mMt-0 tPt-0 tPb-0 tMt-0 tMr-0 tMb-0 tMl-0 tPl-0 tPr-0 Mt-5"><span class="date-icon fa fa-calendar Dib Fs-13 tFs-13 mFs-13 Lh-18 Mr-5 mLh-27 mMr-10 Dn tPt-0 tPr-0 tPb-0 tPl-0 tMt-0 tMr-0 tMb-0 tMl-0" style="color: rgb(204, 204, 204);"></span><span class="news-date Lh-18 tMt-0 tPt-5 tFs-12 mPl-5 tPl-5 ff-poppins f-weight-400 Fs-12 tLh-12 mLh-20 mFs-10" style="color: rgb(148, 148, 148);">##postDate##</span></div></div><div class="news-cont3 Dfx flxWrp news-cont sfCol_100 TxAl-l Pt-0 Pl-0 Pr-0 Pb-0 tPb-0 tPt-0 mPl-0 mPr-0 mPb-0 tPl-0 tPr-0 msfCol_100"></div></div></div>
<div class="news-auth Dib Fs-14 tMr-10 mMr-15"><a class="news-auth-link Dfx TxAl-m tTxAl-l" href="##postAuthLink##" data-user="##user##"><div class="auth-imgIcn-wrap Dib tMl-0 tMr-10 mMr-10 Mr-5 Dn"><img class="news-auth-img mW-28 W-21" src="##postAuthImg##" style="border-radius: 15px;"></div><span class="news-auth-name Dib ff-opensans f-weight-300 Lh-27 Fs-13 tFs-12 tLh-12" style="color: rgb(204, 204, 204);">##postAuthName##</span></a></div>

Sorry news not found!

सूचना र प्रविधि

<div class="itemWrapper newsouter" style="width: 100%; display: inline-block;"><div class="news-item-wrp Dfx flxWrp"><div class="news-item Dfx flxWrp Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 tPt-0 tPr-0 tPb-0 tPl-0 TxAl-t Mt-10 Mr-10 Mb-10 Ml-10 tMt-10 tMr-10 tMb-10 tMl-10 mPt-0 mPr-0 mPb-0 mPl-0 mMt-5 mMr-5 mMb-5 mMl-5" style="width: 100%; background-color: rgb(255, 255, 255); border-radius: 0px; border-color: rgba(221, 221, 221, 0.294); border-style: none; border-width: 0px; align-self: stretch; box-shadow: rgb(220, 220, 220) 0px 1px 5px;"><div class="news-cont1 Dfx flxWrp news-cont Pt-0 Pb-0 Pl-0 TxAl-l sfCol_100 msfCol_100 tsfCol_100 Pr-0 tPr-0 mPr-0" style="border-radius: 0px;"><div data-title="Summary" class="news-sum-wrp com-ele sfCol_100 Mb-15 Dn"><pre class="news-sum Dib ff-opensans f-weight-300 mLh-31 mFs-16 tFs-17 Fs-15 Lh-24 tLh-27 tMb-5 mMb-15" style="color: rgb(40, 40, 40);">##postSum##</pre></div><div data-title="Detail Button" class="news-btn-wrp com-ele sfCol_100 TxAl-r Dn"><a class="news-btn Dib ff-opensans txU f-weight-600 Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 Fs-12 Lh-14 tLh-24 tFs-14 mFs-13 mLh-21" style="text-decoration: none; border-radius: 5px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0); color: rgb(255, 36, 0);" href="##postLink##" tabindex="-1">Read More</a></div><div class="news-img-wrp com-ele TxAl-c Dib fit-image ofH sfCol_100 tsfCol_100 msfCol_100 H-199 tH-140 mH-170" data-title="Image" style="display: block; border-radius: 0px;"><a href="##postLink##" tabindex="-1"><img style="width: 100%;" src="##postImg##" class="PosR H-199 tH-140 mH-170"></a></div></div><div class="news-cont2 Dfx flxWrp news-cont TxAl-l Pr--5 TxAl-t mTxAl-l Ml-0 tMl-0 sfCol_100 msfCol_100 tsfCol_100 Pt-15 Pr-15 Pb-15 Pl-15 tPt-15 tPr-15 tPb-15 tPl-15 mMl-0 mPt-15 mPr-15 mPb-15 mPl-15"><div data-title="Category" class="news-cat-wrp com-ele sfCol_100 Mb-5 Mt-0 tMt-0 tMr-0 tMl-0 tPt-0 tPr-0 tPb-0 tPl-0 tMb-5 mMt-0 mMr-0 mMl-0 mMb-5"><span class="news-cat Dib txU tPl-10 mPl-10 tPr-10 mPr-10 ff-poppins f-weight-600 tPt-5 mPt-5 tPb-5 mPb-5 Pl-10 Pr-10 Pt-5 Pb-5 Lh-15 tMt-0 tMb-0 tLh-15 tFs-10 Fs-12 mLh-13 mFs-10" style="background-color: rgb(13, 71, 161); color: rgb(255, 255, 255); border-radius: 200px;">##postCat##</span></div><div data-title="Title" class="news-tit-wrp com-ele sfCol_100 mMt-5 Mt-0 mMb-5 Mb-0 tMt-0 tMr-0 tMb-0 tMl-0" style=" "><a href="##postLink##" style="text-decoration: none; color: rgb(49, 49, 49);" class="news-tit Dib mMt-0 ff-poppins hovered f-weight-500 tMb-0 tFs-12 tLh-20 mMb-0 Fs-14 Lh-24 mFs-16 mLh-26" tabindex="-1" data-hovereffect="{&quot;bg&quot;:&quot;rgba(204, 204, 204,0)&quot;,&quot;font&quot;:&quot;rgba(183, 28, 28,1)&quot;,&quot;box&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;off&quot;,&quot;hl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;vl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;br&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;c&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;i&quot;:&quot;false&quot;},&quot;border&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;none&quot;,&quot;top&quot;:&quot;0&quot;,&quot;right&quot;:&quot;0&quot;,&quot;bottom&quot;:&quot;0&quot;,&quot;left&quot;:&quot;0&quot;,&quot;tc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;rc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;bc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;lc&quot;:&quot;#000&quot;},&quot;zoom&quot;:&quot;10&quot;,&quot;delay&quot;:0}">##postTitle##</a></div><div data-title="Author" class="news-auth-wrp com-ele Mr-15 sfCol_100 tTxAl-l Dn">##postAuth##</div><div data-title="Date" class="news-date-wrp com-ele Dfx TxAl-t Mt-5 sfCol_100 TxAl-l tTxAl-l mTxAl-l"><span class="date-icon fa fa-calendar Dib Fs-13 Lh-18 Mr-5 f-weight-300 tFs-10 tLh-15 tMr-5 tPt-5 mFs-10 mLh-13 mMr-5" style="color: rgb(97, 97, 97);"></span><span class="news-date Lh-18 Fs-13 tMt-0 tPt-5 mPl-5 tPl-5 ff-poppins f-weight-500 tFs-10 tLh-15 mFs-10 mLh-13" style="color: rgb(97, 97, 97);">##postDate##</span></div></div><div class="news-cont3 Dfx flxWrp news-cont TxAl-l Pt-0 Pl-0 Pr-0 Pb-0 tPb-0 tPt-0 tPl-0 tPr-0 sfCol_100 mMt-0 mMr-0 mMb-0 mMl-0 mPt-0 mPr-0 mPb-0 mPl-0"></div></div></div></div>
<div class="news-auth Dib Fs-14 tMr-10 mMr-15"><a class="news-auth-link Dfx TxAl-m tTxAl-l" href="##postAuthLink##" tabindex="-1" data-user="##user##"><div class="auth-imgIcn-wrap Dib tMl-0 tMr-10 mMr-10 Mr-5 Dn"><img class="news-auth-img mW-28 PosR W-20" src="##postAuthImg##" style="border-radius: 15px;"></div><span class="news-auth-name Dib ff-opensans f-weight-300 Lh-27 Fs-13" style="color: rgb(204, 204, 204);">##postAuthName##</span></a></div>

Sorry news not found!

Post not found!
<div class="news-item-wrp Dfx flxWrp sfCol_25 ofH tsfCol_50 msfCol_100"><div class="news-item Dfx flxWrp Pl--5 Pl--10 Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 Mt-15 Mr-15 Mb-15 Ml-15 mPt-0 mPr-0 mPl-0 tMt-15 tMr-15 tMb-15 tMl-15 tPt-0 tPr-0 tPb-0 tPl-0 mMt-15 mMr-15 mMb-15 mMl-15 mPb-0" style="width: 100%; background-color: rgba(255, 255, 255, 0); border-radius: 5px; border-style: none; border-width: 0px; border-color: rgba(221, 221, 221, 0.294); align-self: stretch; color: rgb(0, 0, 0); box-shadow: none;" data-hovereffect="{&quot;bg&quot;:&quot;rgba(204, 204, 204, 0)&quot;,&quot;font&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;box&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;off&quot;,&quot;hl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;vl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;br&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;c&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;i&quot;:&quot;false&quot;},&quot;border&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;none&quot;,&quot;top&quot;:&quot;0&quot;,&quot;right&quot;:&quot;0&quot;,&quot;bottom&quot;:&quot;0&quot;,&quot;left&quot;:&quot;0&quot;,&quot;tc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;rc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;bc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;lc&quot;:&quot;#000&quot;},&quot;zoom&quot;:11,&quot;delay&quot;:0}" hovered-mousein="out"><div class="news-cont1 Dfx flxWrp news-cont TxAl-c Pr-0 Pl-0 Ml-0 tMr-0 sfCol_100 Pb-0 Pt-0 Mt-0 MbN-200 tPt-0 tPr-0 tPb-0 tPl-0 tMbN-200 tMl-0 tMt-0 mMt-0 mMr-0 mMl-0 mPt-0 mPr-0 mPb-0 mPl-0 mMbN-150" style="border-radius: 5px;"><div class="news-img-wrp com-ele TxAl-c Dib fit-image ofH sfCol_100 Mt-0 Mr-0 Mb-0 Ml-0 H-356 tMt-0 tMr-0 tMb-0 tMl-0 tPt-0 tPr-0 tPb-0 tPl-0 mMt-0 mMr-0 mMb-0 mMl-0 mH-350" data-title="Image" style="display: block; border-radius: 5px;"><a href="##postLink##"><img style="width: 100%;" src="##postImg##" class="H-356 mH-350" data-hovereffect="{&quot;bg&quot;:&quot;rgba(255, 255, 255,0)&quot;,&quot;font&quot;:&quot;rgba(200, 37, 32,1)&quot;,&quot;box&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;off&quot;,&quot;hl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;vl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;br&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;c&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;i&quot;:&quot;false&quot;},&quot;border&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;none&quot;,&quot;top&quot;:&quot;0&quot;,&quot;right&quot;:&quot;0&quot;,&quot;bottom&quot;:&quot;0&quot;,&quot;left&quot;:&quot;0&quot;,&quot;tc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;rc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;bc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;lc&quot;:&quot;#000&quot;},&quot;zoom&quot;:10,&quot;delay&quot;:0}"></a></div></div><div class="news-cont2 Dfx flxWrp news-cont TxAl-l tMr-0 tMl-0 sfCol_100 TxAl-b Pt-15 Pr-15 Pb-15 Pl-15 Mr-0 Mb-0 Ml-0 tPt-15 tPr-15 tPb-15 tPl-15 MtN-160 tMtN-190 mMr-0 mMl-0 mPt-15 mPr-15 mPb-15 mPl-15 tMb-0 mMtN-200 mMb-0" style="background-color: rgba(0, 0, 0, 0.765); border-radius: 5px;"><div data-title="Category" class="news-cat-wrp com-ele sfCol_100 Mt-200 tMt-200 Mb-5 tMb-5 mMr-0 mMl-0 mMt-200 mMb-5"><span class="news-cat Dib Pt-5 Pb-5 ff-poppins f-weight-600 txC LtrSpc-0 Fs-12 Mb-0 Lh-15 Pl-10 Pr-10 Mt-5 tMr-0 tMl-0 tPt-5 tPb-5 tPl-10 tPr-10 tFs-12 tLh-15 tMb-0 tMt-30 mMt-0 mMr-0 mMb-0 mMl-0 mPl-10 mPr-10 mPt-5 mPb-5 mFs-12 mLh-12" style="color: rgb(246, 246, 248); background-color: rgb(200, 37, 32); border-radius: 200px;">##postCat##</span></div><div data-title="Title" class="news-tit-wrp com-ele sfCol_100 Mb-15 Mt-5 tMb-10 mMt-0 mMb-5"><a href="##postLink##" style="text-decoration: none; color: rgb(246, 246, 248);" class="news-tit Dib tFs-20 mFs-19 ff-poppins f-weight-500 Fs-19 Lh-26 tMb-5 tLh-30 mMt-0 mMr-0 mMb-0 mMl-0 mLh-30" data-hovereffect="{&quot;bg&quot;:&quot;rgba(204, 204, 204, 0)&quot;,&quot;font&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;box&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;off&quot;,&quot;hl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;vl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;br&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;c&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;i&quot;:&quot;false&quot;},&quot;border&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;none&quot;,&quot;top&quot;:&quot;0&quot;,&quot;right&quot;:&quot;0&quot;,&quot;bottom&quot;:&quot;0&quot;,&quot;left&quot;:&quot;0&quot;,&quot;tc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;rc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;bc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;lc&quot;:&quot;#000&quot;},&quot;zoom&quot;:&quot;10&quot;,&quot;delay&quot;:0}">##postTitle##</a></div><div data-title="Author" class="news-auth-wrp com-ele Dib Mr-15 Dn">##postAuth##</div><div data-title="Date" class="news-date-wrp com-ele Dfx TxAl-m MtN-10 Mb-5 tMt-0 tMb-15 mMt-0 mMr-0 mMl-0 mMb-20"><span class="date-icon fa fa-calendar Dib Lh-15 Mr-5 f-weight-500 Fs-12 tFs-12 tLh-15 mFs-10 mLh-10" style="color: rgb(204, 204, 204);"></span><span class="news-date Lh-30 mPl-5 tPl-5 ff-poppins f-weight-300 Fs-13 tLh-15 tFs-12 mLh-12 mFs-11" style="color: rgb(227, 227, 227);">##postDate##</span></div></div><div class="news-cont3 Dfx flxWrp news-cont sfCol_100 TxAl-l Mt-0 Mr-0 Mb-0 Ml-0 Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 mMt-0 mMr-0 mMb-0 mMl-0 mPt-0 mPr-0 mPb-0 mPl-0 tMt-0 tMr-0 tMb-0 tMl-0 tPt-0 tPr-0 tPb-0 tPl-0"><div data-title="Summary" class="news-sum-wrp com-ele sfCol_100 Mb-15 Dn"><pre class="news-sum Dib ff-opensans f-weight-300 Fs-17 Lh-28 mLh-31 mFs-16 tFs-17 tLh-34" style="color: rgb(40, 40, 40);">##postSum##</pre></div><div data-title="Detail Button" class="news-btn-wrp com-ele sfCol_100 TxAl-r Dn"><a class="news-btn Dib txU Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 Fs-12 Lh-14 tLh-24 tFs-14 mFs-13 mLh-21 ff-poppins f-weight-500" style="text-decoration: none; border-radius: 5px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0); color: rgb(255, 36, 0);" href="##postLink##">Read More</a></div></div></div></div>
<div class="news-auth Dib Fs-14 tMr-10 mMr-15"><a class="news-auth-link Dfx TxAl-m" href="##postAuthLink##" data-user="##user##"><div class="auth-imgIcn-wrap Dib Mr-10 tMl-0 tMr-10 mMr-10 Dn"><img class="news-auth-img W-30 mW-28" src="##postAuthImg##"></div><span class="news-auth-name Dib ff-opensans f-weight-300 Fs-15 Lh-27" style="color: rgb(204, 204, 204);">##postAuthName##</span></a></div>

Sorry news not found!

Need to talk with our Experts?

Book an appointment or contact us at +977-1 4253811, 4242811 or simply email us at support@neemaacademy.com

            education-teachers-university-schools-concept_(1)_1