• Training for Trainers (TOT)

  Action Packed Workshop for School Teachers

 • Teacher's Interaction Program

  Mathematics Interaction Program for Grade 10

Upcoming Event

<div class="event-item-wrp Dfx flxWrp msfCol_100 tsfCol_50 sfCol_33" data-isallday="##isAllDay##" data-sameday="##sameDay##"><div class="event-item Dfx flxWrp tPt-0 tPr-0 tPb-0 tPl-0 mMb-20 Pl--5 Pl--10 mMl-0 mMr-0 Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 TxAl-c Mt-0 Mb-0 tMt-0 tMb-15 tMl-10 tMr-10 tTxAl-t mPt-0 mPr-0 mPb-0 mPl-0 Ml-15 Mr-15 mMt-0 TxAl-t" style="width: 100%; background-color: rgb(255, 255, 255); border-radius: 0px; border-style: none; border-width: 0px; border-color: rgba(221, 221, 221, 0.294); align-self: stretch;"><div class="event-cont1 Dfx flxWrp event-cont sfCol_100 TxAl-c Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0"><div class="event-img-wrp com-ele TxAl-c Dib fit-image sfCol_100 ofH H-260 tDib mDib" data-title="Image" style="display: block; border-radius: 5px;"><a href="##eventLink##"><img style="width: 100%;" src="" class="H-260" data-cimage="##eventImg##"></a></div></div><div class="event-cont2 Dfx flxWrp event-cont TxAl-l Ml-0 tPl-15 tPr-15 mPl-15 mPr-15 mPb-10 mPt-10 MtN-40 sfCol_95 tMtN-30 mMtN-30 Pl-20 Pr-20 Pb-15 Pt-15 TxAl-t tPb-15 tPt-15" style="background-color: rgb(255, 255, 255); border-style: solid; border-width: 6px 0px 0px; border-color: rgb(255, 187, 0); border-radius: 5px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.157) 0px 1px 4px;"><div data-title="Event Type" class="event-cat-wrp com-ele Mt-0 tMt-0 mMt-0 tMb-10 mMb-10 Mb-15 Dib Dn tPt-0 tPr-0 tPb-0 tPl-0 tsfCol_100 tDb msfCol_100 mDb"><span class="event-cat Dib txU tMt-5 tMb-5 Lh-24 ff-poppins f-weight-500 Fs-13 tPl-5 mPl-5 tPr-5 mPr-5 Pb-5 tPb-5 mPb-5 Pt-5 tPt-5 mPt-5 Pl-15 Pr-15 tFs-12 tLh-18 mFs-11 mLh-13" style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 187, 0); border-radius: 105px;">##eventType##</span></div><div data-title="Date Icon" class="evnt-st-dtIcon event-dateIcon-wrp com-ele Dfx TxAl-m start_event_date Dib"><span class="event-date-icon fa fa-calendar Dib mFs-13 Mr-0 tMr-0 mMr-0 tPr-5 mPr-5 tLh-16 tFs-12 Fs-12 Pr-0 Lh-13" style="color: rgb(255, 187, 0);"></span><span class="event-date-label Fs-13 tFs-13 mFs-13 Lh-15 Mr-5 Dn" style="color: rgb(204, 204, 204);">Start Date</span></div><div data-title="Start Month" class="event-stMonth-wrp event-month-wrp com-ele Dfx TxAl-m start_event_date Dib tDib mDib Pl-5 tPl-5 Pr-5 tPr-5 mPr-5 mPl-0"><span class="event-month-icon fa fa-calendar Dib Fs-13 tFs-13 mFs-13 Lh-15 Mr-5 Dn " style="color: rgb(204, 204, 204);"></span><span class="event-month event-com-month event-date-all ff-poppins f-weight-400 tFs-12 tLh-18 mFs-12 mLh-18 Fs-14 Lh-27" style="color: rgb(135, 135, 135);">##eventMonth##</span></div><div data-title="Start Day Date" class="event-stNumDay-wrp event-numDay-wrp com-ele Dfx TxAl-m start_event_date Pr-5 tPr-5 mPr-5 Dib tDib mDib"><span class="event-month-icon fa fa-calendar Dib Fs-13 tFs-13 mFs-13 Lh-15 Mr-5 Dn " style="color: rgb(204, 204, 204);"></span><span class="event-num-day event-numDay event-date-all ff-poppins f-weight-400 tFs-12 tLh-18 mFs-12 mLh-18 Fs-14 Lh-27" style="color: rgb(135, 135, 135);">##eventNumDay##</span></div><div data-title="Start Day" class="event-stDay-wrp event-day-wrp com-ele Dfx TxAl-m start_event_date Dib tDib mDib Pr-5 tPr-5 mPr-5"><span class="event-day event-date-all event-com-day ff-poppins f-weight-400 tFs-12 tLh-18 mFs-12 mLh-18 Fs-14 Lh-27" style="color: rgb(135, 135, 135);">##eventDay##</span></div><div data-title="Start Year" class="event-stYr-wrp event-year-wrp com-ele Dfx TxAl-m start_event_date Dib tDib mDib Pr-5 tPr-5 mPr-5"><span class="event-year event-date-all event-com-year ff-poppins f-weight-400 tFs-12 tLh-18 tPl-0 mFs-12 mLh-18 mPl-0 Fs-14 Lh-27" style="color: rgb(135, 135, 135);">##eventYear##</span></div><div data-title="Start Time" class="event-stTime-wrp event-time-wrp com-ele Dfx TxAl-m start_event_date Dn"><span class="event-time-icon fa fa-calendar Dib Fs-13 tFs-13 mFs-13 Lh-15 Mr-5 Dn " style="color: rgb(204, 204, 204);"></span><span class="event-time event-com-time event-date-all ff-poppins f-weight-400 tFs-12 tLh-18 tPl-0 mFs-12 mLh-18 Fs-21 Lh-35" style="color: rgb(135, 135, 135);">##eventTime##</span></div><div data-title="Date Separator" class="event-dateSepr-wrp com-ele Dfx TxAl-m end_event_date Dn"><span class="event-date-sepr Dib mFs-13 Mr-0 tMr-0 mMr-0 tPr-5 mPr-5 tLh-16 tFs-12 Fs-12 Pr-0 Lh-13" style="color: rgb(255, 187, 0);"> - </span></div><div data-title="Date Icon" class="event-end-dticon event-dateIcon-wrp com-ele Dfx TxAl-m end_event_date Dn"><span class="event-date-icon fa fa-calendar Dib mFs-13 Mr-0 tMr-0 mMr-0 tPr-5 mPr-5 tLh-16 tFs-12 Fs-12 Pr-0 Lh-13" style="color: rgb(255, 187, 0);"></span><span class="event-date-label Fs-13 tFs-13 mFs-13 Lh-15 Mr-5 Dn" style="color: rgb(204, 204, 204);">End Date</span></div><div data-title="End Month" class="event-endMonth-wrp event-month-wrp com-ele Dfx TxAl-m end_event_date Pl-5 tPl-5 Pr-5 tPr-5 mPr-5 mPl-0 Dn"><span class="event-month-icon fa fa-calendar Dib Fs-13 tFs-13 mFs-13 Lh-15 Mr-5 Dn " style="color: rgb(204, 204, 204);"></span><span class="event-end-month event-com-month event-date-all ff-poppins f-weight-400 tFs-12 tLh-18 tPl-0 mFs-12 mLh-18 Fs-14 Lh-27" style="color: rgb(135, 135, 135);">##eventEndMonth##</span></div><div data-title="End Day Date" class="event-endNumDay-wrp event-numDay-wrp com-ele Dfx TxAl-m end_event_date Pr-5 tPr-5 mPr-5 Dn"><span class="event-month-icon fa fa-calendar Dib Fs-13 tFs-13 mFs-13 Lh-15 Mr-5 Dn" style="color: rgb(204, 204, 204);"></span><span class="event-end-numDay event-numDay event-date-all ff-poppins f-weight-400 tFs-12 tLh-18 tPl-0 mFs-12 mLh-18 Fs-14 Lh-27" style="color: rgb(135, 135, 135);">##eventNumEndDay##</span></div><div data-title="End Day" class="event-endDay-wrp event-day-wrp com-ele Dfx TxAl-m end_event_date Pr-5 tPr-5 mPr-5 Dn"><span class="event-end-day event-date-all event-com-day ff-poppins f-weight-400 tFs-12 tLh-18 mFs-12 mLh-18 mPl-0 Fs-14 Lh-27" style="color: rgb(135, 135, 135);">##eventEndDay##</span></div><div data-title="End Year" class="event-endYr-wrp event-year-wrp com-ele Dfx TxAl-m end_event_date Pr-5 tPr-5 mPr-5 Dn"><span class="event-end-year event-date-all event-com-year ff-poppins f-weight-400 tFs-12 tLh-18 mFs-12 mLh-18 Fs-14 Lh-27" style="color: rgb(135, 135, 135);">##eventEndYear##</span></div><div data-title="End Time" class="event-endTime-wrp event-time-wrp com-ele Dfx TxAl-m end_event_date Dn"><span class="event-time-icon fa fa-calendar Dib Fs-13 tFs-13 mFs-13 Lh-15 Mr-5 Dn" style="color: rgb(204, 204, 204);"></span><span class="event-end-time event-com-time event-date-all ff-poppins f-weight-400 tFs-12 tLh-18 mFs-12 mLh-18 Fs-21 Lh-35" style="color: rgb(135, 135, 135);">##eventEndTime##</span></div><div data-title="Location" class="event-location-wrp com-ele sfCol_100 tMt-5 Mb-10 Dfx Mt-5 tMb-5 mMt-0 mMb-5"><span class="event-location-icon fa fa-map-marker Dib mFs-14 Mr-0 tMr-0 mMr-0 tFs-14 Fs-14 Lh-24 tLh-30 mLh-30" style="color: rgb(255, 187, 0);"></span><span class="event-location Dib mFs-13 mLh-24 mPl-5 ff-poppins f-weight-400 tPl-5 Pl-5 Lh-25 Fs-14 tLh-25 tFs-13 tMt-5 mMt-5 Mt-0" style="color: rgb(135, 135, 135);">##eventLocation##</span></div><div data-title="Title" class="event-tit-wrp com-ele sfCol_100 tMt-0 mMt-0 Mt-0 Mb-5 tMb-5 mMb-5"><a href="##eventLink##" style="text-decoration: none; color: rgb(35, 35, 35); background-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-shadow: none; border-style: none; border-width: 0px; border-color: rgb(0, 0, 0);" class="event-tit Dib ff-poppins Fs-20 f-weight-500 tFs-19 tLh-30 tMb-0 mMb-0 mMt-0 Lh-31 hovered mLh-24 mFs-16" data-hovereffect="{&quot;bg&quot;:&quot;rgba(204, 204, 204, 0)&quot;,&quot;font&quot;:&quot;rgba(255, 187, 0,1)&quot;,&quot;box&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;off&quot;,&quot;hl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;vl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;br&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;c&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;i&quot;:&quot;false&quot;},&quot;border&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;none&quot;,&quot;top&quot;:&quot;0&quot;,&quot;right&quot;:&quot;0&quot;,&quot;bottom&quot;:&quot;0&quot;,&quot;left&quot;:&quot;0&quot;,&quot;tc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;rc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;bc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;lc&quot;:&quot;#000&quot;},&quot;zoom&quot;:&quot;10&quot;,&quot;delay&quot;:0}" hovered-mousein="out">##eventTitle##</a></div><div data-title="Summary" class="event-sum-wrp com-ele sfCol_100 Mb-0 mMb-0 tMb-0"><span class="event-sum Dib ff-poppins Fs-16 f-weight-300 Lh-27 tFs-16 tLh-27 mFs-13 mLh-20" style="color: rgb(65, 65, 65);">##eventSum##</span></div></div><div class="event-cont3 Dfx flxWrp event-cont sfCol_100 TxAl-l Pt-5 Pl-15 Pr-15 Pb-15 tPb-15 tPt-15 mPl-10 mPr-10 mPb-15 tPl-15 tPr-15"><div data-title="Detail Button" class="event-btn-wrp com-ele sfCol_100 TxAl-r Dn"><a class="event-btn Dib ff-opensans txU f-weight-600 Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 Fs-12 Lh-14 tLh-24 tFs-14 mFs-13 mLh-21" style="text-decoration: none; border-radius: 5px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0); color: rgb(255, 36, 0);" href="##eventLink##">View Details</a></div></div></div></div>

Past Events

<div class="event-item-wrp Dfx flxWrp msfCol_100 tsfCol_50 sfCol_33" data-isallday="##isAllDay##" data-sameday="##sameDay##"><div class="event-item Dfx flxWrp tPt-0 tPr-0 tPb-0 tPl-0 mMb-20 Pl--5 Pl--10 mMl-0 mMr-0 Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 TxAl-c Mt-0 Mb-0 tMt-0 tMb-15 tMl-10 tMr-10 tTxAl-t mPt-0 mPr-0 mPb-0 mPl-0 Ml-15 Mr-15 mMt-0 TxAl-t" style="width: 100%; background-color: rgb(255, 255, 255); border-radius: 0px; border-style: none; border-width: 0px; border-color: rgba(221, 221, 221, 0.294); align-self: stretch;"><div class="event-cont1 Dfx flxWrp event-cont sfCol_100 TxAl-c Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0"><div class="event-img-wrp com-ele TxAl-c Dib fit-image sfCol_100 ofH H-260 tDib mDib" data-title="Image" style="display: block; border-radius: 5px;"><a href="##eventLink##"><img style="width: 100%;" src="" class="H-260" data-cimage="##eventImg##"></a></div></div><div class="event-cont2 Dfx flxWrp event-cont TxAl-l Ml-0 tPl-15 tPr-15 mPl-15 mPr-15 mPb-10 mPt-10 MtN-40 sfCol_95 tMtN-30 mMtN-30 Pl-20 Pr-20 Pb-15 Pt-15 TxAl-t tPb-15 tPt-15" style="background-color: rgb(255, 255, 255); border-style: solid; border-width: 6px 0px 0px; border-color: rgb(255, 187, 0); border-radius: 5px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.157) 0px 1px 4px;"><div data-title="Event Type" class="event-cat-wrp com-ele Mt-0 tMt-0 mMt-0 tMb-10 mMb-10 Mb-15 Dib Dn tPt-0 tPr-0 tPb-0 tPl-0 tsfCol_100 tDb msfCol_100 mDb"><span class="event-cat Dib txU tMt-5 tMb-5 Lh-24 ff-poppins f-weight-500 Fs-13 tPl-5 mPl-5 tPr-5 mPr-5 Pb-5 tPb-5 mPb-5 Pt-5 tPt-5 mPt-5 Pl-15 Pr-15 tFs-12 tLh-18 mFs-11 mLh-13" style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 187, 0); border-radius: 105px;">##eventType##</span></div><div data-title="Date Icon" class="evnt-st-dtIcon event-dateIcon-wrp com-ele Dfx TxAl-m start_event_date Dib"><span class="event-date-icon fa fa-calendar Dib mFs-13 Mr-0 tMr-0 mMr-0 tPr-5 mPr-5 tLh-16 tFs-12 Fs-12 Pr-0 Lh-13" style="color: rgb(255, 187, 0);"></span><span class="event-date-label Fs-13 tFs-13 mFs-13 Lh-15 Mr-5 Dn" style="color: rgb(204, 204, 204);">Start Date</span></div><div data-title="Start Month" class="event-stMonth-wrp event-month-wrp com-ele Dfx TxAl-m start_event_date Dib tDib mDib Pl-5 tPl-5 Pr-5 tPr-5 mPr-5 mPl-0"><span class="event-month-icon fa fa-calendar Dib Fs-13 tFs-13 mFs-13 Lh-15 Mr-5 Dn " style="color: rgb(204, 204, 204);"></span><span class="event-month event-com-month event-date-all ff-poppins f-weight-400 tFs-12 tLh-18 mFs-12 mLh-18 Fs-14 Lh-27" style="color: rgb(135, 135, 135);">##eventMonth##</span></div><div data-title="Start Day Date" class="event-stNumDay-wrp event-numDay-wrp com-ele Dfx TxAl-m start_event_date Pr-5 tPr-5 mPr-5 Dib tDib mDib"><span class="event-month-icon fa fa-calendar Dib Fs-13 tFs-13 mFs-13 Lh-15 Mr-5 Dn " style="color: rgb(204, 204, 204);"></span><span class="event-num-day event-numDay event-date-all ff-poppins f-weight-400 tFs-12 tLh-18 mFs-12 mLh-18 Fs-14 Lh-27" style="color: rgb(135, 135, 135);">##eventNumDay##</span></div><div data-title="Start Day" class="event-stDay-wrp event-day-wrp com-ele Dfx TxAl-m start_event_date Dib tDib mDib Pr-5 tPr-5 mPr-5"><span class="event-day event-date-all event-com-day ff-poppins f-weight-400 tFs-12 tLh-18 mFs-12 mLh-18 Fs-14 Lh-27" style="color: rgb(135, 135, 135);">##eventDay##</span></div><div data-title="Start Year" class="event-stYr-wrp event-year-wrp com-ele Dfx TxAl-m start_event_date Dib tDib mDib Pr-5 tPr-5 mPr-5"><span class="event-year event-date-all event-com-year ff-poppins f-weight-400 tFs-12 tLh-18 tPl-0 mFs-12 mLh-18 mPl-0 Fs-14 Lh-27" style="color: rgb(135, 135, 135);">##eventYear##</span></div><div data-title="Start Time" class="event-stTime-wrp event-time-wrp com-ele Dfx TxAl-m start_event_date Dn"><span class="event-time-icon fa fa-calendar Dib Fs-13 tFs-13 mFs-13 Lh-15 Mr-5 Dn " style="color: rgb(204, 204, 204);"></span><span class="event-time event-com-time event-date-all ff-poppins f-weight-400 tFs-12 tLh-18 tPl-0 mFs-12 mLh-18 Fs-21 Lh-35" style="color: rgb(135, 135, 135);">##eventTime##</span></div><div data-title="Date Separator" class="event-dateSepr-wrp com-ele Dfx TxAl-m end_event_date Dn"><span class="event-date-sepr Dib mFs-13 Mr-0 tMr-0 mMr-0 tPr-5 mPr-5 tLh-16 tFs-12 Fs-12 Pr-0 Lh-13" style="color: rgb(255, 187, 0);"> - </span></div><div data-title="Date Icon" class="event-end-dticon event-dateIcon-wrp com-ele Dfx TxAl-m end_event_date Dn"><span class="event-date-icon fa fa-calendar Dib mFs-13 Mr-0 tMr-0 mMr-0 tPr-5 mPr-5 tLh-16 tFs-12 Fs-12 Pr-0 Lh-13" style="color: rgb(255, 187, 0);"></span><span class="event-date-label Fs-13 tFs-13 mFs-13 Lh-15 Mr-5 Dn" style="color: rgb(204, 204, 204);">End Date</span></div><div data-title="End Month" class="event-endMonth-wrp event-month-wrp com-ele Dfx TxAl-m end_event_date Pl-5 tPl-5 Pr-5 tPr-5 mPr-5 mPl-0 Dn"><span class="event-month-icon fa fa-calendar Dib Fs-13 tFs-13 mFs-13 Lh-15 Mr-5 Dn " style="color: rgb(204, 204, 204);"></span><span class="event-end-month event-com-month event-date-all ff-poppins f-weight-400 tFs-12 tLh-18 tPl-0 mFs-12 mLh-18 Fs-14 Lh-27" style="color: rgb(135, 135, 135);">##eventEndMonth##</span></div><div data-title="End Day Date" class="event-endNumDay-wrp event-numDay-wrp com-ele Dfx TxAl-m end_event_date Pr-5 tPr-5 mPr-5 Dn"><span class="event-month-icon fa fa-calendar Dib Fs-13 tFs-13 mFs-13 Lh-15 Mr-5 Dn" style="color: rgb(204, 204, 204);"></span><span class="event-end-numDay event-numDay event-date-all ff-poppins f-weight-400 tFs-12 tLh-18 tPl-0 mFs-12 mLh-18 Fs-14 Lh-27" style="color: rgb(135, 135, 135);">##eventNumEndDay##</span></div><div data-title="End Day" class="event-endDay-wrp event-day-wrp com-ele Dfx TxAl-m end_event_date Pr-5 tPr-5 mPr-5 Dn"><span class="event-end-day event-date-all event-com-day ff-poppins f-weight-400 tFs-12 tLh-18 mFs-12 mLh-18 mPl-0 Fs-14 Lh-27" style="color: rgb(135, 135, 135);">##eventEndDay##</span></div><div data-title="End Year" class="event-endYr-wrp event-year-wrp com-ele Dfx TxAl-m end_event_date Pr-5 tPr-5 mPr-5 Dn"><span class="event-end-year event-date-all event-com-year ff-poppins f-weight-400 tFs-12 tLh-18 mFs-12 mLh-18 Fs-14 Lh-27" style="color: rgb(135, 135, 135);">##eventEndYear##</span></div><div data-title="End Time" class="event-endTime-wrp event-time-wrp com-ele Dfx TxAl-m end_event_date Dn"><span class="event-time-icon fa fa-calendar Dib Fs-13 tFs-13 mFs-13 Lh-15 Mr-5 Dn" style="color: rgb(204, 204, 204);"></span><span class="event-end-time event-com-time event-date-all ff-poppins f-weight-400 tFs-12 tLh-18 mFs-12 mLh-18 Fs-21 Lh-35" style="color: rgb(135, 135, 135);">##eventEndTime##</span></div><div data-title="Location" class="event-location-wrp com-ele sfCol_100 tMt-5 Mb-10 Dfx Mt-5 tMb-5 mMt-0 mMb-5"><span class="event-location-icon fa fa-map-marker Dib mFs-14 Mr-0 tMr-0 mMr-0 tFs-14 Fs-14 Lh-24 tLh-30 mLh-30" style="color: rgb(255, 187, 0);"></span><span class="event-location Dib mFs-13 mLh-24 mPl-5 ff-poppins f-weight-400 tPl-5 Pl-5 Lh-25 Fs-14 tLh-25 tFs-13 tMt-5 mMt-5 Mt-0" style="color: rgb(135, 135, 135);">##eventLocation##</span></div><div data-title="Title" class="event-tit-wrp com-ele sfCol_100 tMt-0 mMt-0 Mt-0 Mb-5 tMb-5 mMb-5"><a href="##eventLink##" style="text-decoration: none; color: rgb(35, 35, 35); background-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-shadow: none; border-style: none; border-width: 0px; border-color: rgb(0, 0, 0);" class="event-tit Dib ff-poppins Fs-20 f-weight-500 tFs-19 tLh-30 tMb-0 mMb-0 mMt-0 Lh-31 hovered mLh-24 mFs-16" data-hovereffect="{&quot;bg&quot;:&quot;rgba(204, 204, 204, 0)&quot;,&quot;font&quot;:&quot;rgba(255, 187, 0,1)&quot;,&quot;box&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;off&quot;,&quot;hl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;vl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;br&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;c&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;i&quot;:&quot;false&quot;},&quot;border&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;none&quot;,&quot;top&quot;:&quot;0&quot;,&quot;right&quot;:&quot;0&quot;,&quot;bottom&quot;:&quot;0&quot;,&quot;left&quot;:&quot;0&quot;,&quot;tc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;rc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;bc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;lc&quot;:&quot;#000&quot;},&quot;zoom&quot;:&quot;10&quot;,&quot;delay&quot;:0}" hovered-mousein="out">##eventTitle##</a></div><div data-title="Summary" class="event-sum-wrp com-ele sfCol_100 Mb-0 mMb-0 tMb-0"><span class="event-sum Dib ff-poppins Fs-16 f-weight-300 Lh-27 tFs-16 tLh-27 mFs-13 mLh-20" style="color: rgb(65, 65, 65);">##eventSum##</span></div></div><div class="event-cont3 Dfx flxWrp event-cont sfCol_100 TxAl-l Pt-5 Pl-15 Pr-15 Pb-15 tPb-15 tPt-15 mPl-10 mPr-10 mPb-15 tPl-15 tPr-15"><div data-title="Detail Button" class="event-btn-wrp com-ele sfCol_100 TxAl-r Dn"><a class="event-btn Dib ff-opensans txU f-weight-600 Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 Fs-12 Lh-14 tLh-24 tFs-14 mFs-13 mLh-21" style="text-decoration: none; border-radius: 5px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0); color: rgb(255, 36, 0);" href="##eventLink##">View Details</a></div></div></div></div>

Need to talk with our Experts?

Book an appointment or contact us at +977-1 4253811, 4242811 or simply email us at support@neemaacademy.com

      education-teachers-university-schools-concept_(1)_1